fbpx Skip to main content

Seeds of
Empathy

Het programma

Er wordt lesgegeven rond een aantal thema’s, elk in een cyclus van drie weken. Tijdens de eerste en tweede week van elke cyclus betrekken Leescoaches (speciaal opgeleide medewerkers van het centrum) kleine groepen kinderen bij interactieve en creatieve activiteiten.

In de derde week organiseert een familiebegeleider (een ander speciaal opgeleid personeelslid) een familiebezoek, waarbij een baby (twee tot vier maanden oud aan het begin van de cursus) en zijn/haar ouder(s) een half uur lang de kinderen in het centrum bezoeken.

De Gezinsbegeleider helpt de kinderen om de ontwikkeling van de baby te observeren, de gevoelens van de baby te labelen en te praten over hun eigen gevoelens en die van anderen.

Familiebezoek

De kern van het programma wordt gevormd door een baby uit de buurt en een ouder die iedere drie weken gedurende de programmaperiode het centrum bezoeken. Een gecertificeerde Familiebegeleider helpt de kinderen om de ontwikkeling van de baby te observeren en om de gevoelens van de baby te labelen. In dit ervaringsleren is de baby de “Leraar” en een hefboom, die de Familiebegeleider gebruikt om kinderen te helpen hun eigen gevoelens en die van anderen te identificeren en te duiden. Deze “emotionele competentie” die in het programma wordt onderwezen, legt de basis voor veiligere en meer zorgzame centra, waar kinderen de “Changers” zijn. Ze zijn competenter in het begrijpen van hun eigen gevoelens en die van anderen (empathie) en hebben daardoor minder kans om elkaar fysiek, psychologisch en emotioneel te kwetsen door pesten en andere onvriendelijke gedragingen.

Leeskringen

In Seeds of Empathy gebruiken we verhalen om kinderen te helpen hun eigen gevoelens te onderzoeken en het perspectief van anderen te nemen. De houding ten opzichte van lezen wordt al vroeg gevormd door betrouwbare relaties, wat de opvoeders in de vroege kinderjaren tot krachtige rolmodellen maakt. In Seeds of Empathy worden minstens twee gecertificeerde leesscoaches ingezet om deze leeskringen uit te voeren, die worden voorzien van een curriculum en twee boeken per thema. Via het curriculum worden de boeken en de familiebezoeken per thema met elkaar verbonden.

Professionele ontwikkeling

Naast de eerste drie opleidingsdagen biedt Seeds of Empathy een reeks professionele ontwikkelingsworkshops aan voor het personeel van het centrum. Deze workshops beginnen het jaar nadat het personeel de Seeds of Empathy basisopleiding heeft gevolgd.

Voortbouwend op de kracht van de relatie die de voorschoolse educatief medewerker met de kinderen heeft, ontstaat meer inzicht in het toepassen van deze manier van leren op een positieve manier, terwijl hun kennis en de vaardigheden worden uitgebreid.

Het Seeds of Empathy- familie

Seeds of Empathy-families vormen het hart van het programma. U laat aan de kinderen zien hoe uw ouder-kind relatie is, het eerste en krachtigste model van empathie. Zo ondersteunt u de ontwikkeling van de sociale en emotionele competentie van de kinderen, ontwikkelt u een beter begrip van de ontwikkeling en de behoeften van uw baby en bouwt u een positieve band op met de kinderen, de school en de buurt.

We zoeken gezinnen die in de wijk wonen, zodat ze de culturele, etnische en taalkundige achtergrond van de wijk weerspiegelen. Dit helpt om een band te vormen tussen de kinderen in het centrum en het Seeds of Empathy-familie. Deze wordt extra versterkt als de kinderen de ouder(s) en baby op straat tegenkomen en komen vragen hoe het met ‘hun baby’ gaat.

Moeders en/of vaders zijn beiden even welkom om deel te nemen, aangezien we ons richten op de veilige hechting van de baby aan de ouder. Rondom de lavendelkleurige deken zijn de kinderen in staat om te kijken naar een liefdevolle relatie tussen de ouder en de baby, waarbij de ouder is afgestemd op de gevoelens, behoeften en bedoelingen van de baby.

Beheerder

De beheerder is de contactpersoon tussen de Seeds of Empathy Program Manager en het centrum. Zij of hij is er verantwoordelijk voor dat het schema van de Leeskringen en Familiebezoeken wordt uitgevoerd en dat de Leescoaches en de Familiebegeleiders hun rol vervullen. De Beheerder woont de Familiebezoeken bij en neemt waar mogelijk deel als leescoach.

Familiebegeleiders

De Familiebegeleider helpt de kinderen bij het observeren, bespreken en het trekken van conclusies over de ontwikkeling van de baby tijdens een Familiebezoek. De Familiebegeleider geeft de kinderen ook een woordenschat voor het labelen van de gevoelens van de baby. Deze woordenschat helpt hen om hun eigen gevoelens en die van anderen te begrijpen en er over te praten, waardoor kleuters een basis krijgen voor het ontwikkelen van “het lezen van gevoelens”. Deze taak wordt ondersteund met een curriculum inclusief lesplannen voor elk familiebezoek.

Leescoaches

Seeds of Empathy leidt ten minste twee medewerkers die met drie- tot vijfjarigen werken tot Leesscoach. Leescoaches lezen de kinderen voor tijdens de leeskring en wonen de familiebezoeken bij. Leescoaches in Seeds of Empathy zijn krachtige modellen van geletterdheid voor de kinderen, en helpen hen om een positieve houding ten opzichte van en vaardigheid in de vroege geletterdheid te ontwikkelen. Deze rol wordt ondersteund door een curriculum met geselecteerde kinderliteratuur, en lesplannen voor elke leeskring.

For more information, please contact Samantha Yarde syarde@rootsofempathy.org

Zoals gezien op

X