fbpx Skip to main content

Roots of
Empathy

Roots of Empathy is een internationaal, evidence-based programma dat bewezen heeft een significant effect te hebben op het verlagen van agressie bij kinderen. Tegelijkertijd verhoogt het programma empathie bij kinderen en bevordert het de sociale en emotionele competenties. Het programma is ontworpen voor kinderen van 5 tot 13 jaar. In Canada wordt het programma in het Engels en het Frans gegeven en heeft daarmee een groot bereik, zowel landelijke als stedelijke gebieden, inclusief inheemse gemeenschappen. Het programma is ook beschikbaar in Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, (Noord-) Ierland, Ierland, Engeland, Wales, Schotland,  Zwitserland, Nederland, en Noorwegen.

Het programma

Centraal in het programa staan een baby uit de buurt en een ouder die gedurende het schooljaar iedere drie weken de klas komen bezoeken. Een door Roots of Empathy opgeleid instructeur coacht de leerlingen om de ontwikkelingen van de baby te observeren en om diens gevoelens te typeren. Tijdens dit ervaringsgericht leren is de baby de “leraar” en een instrument dat door de instructeur gebruikt wordt om kinderen hun eigen gevoelens en die van anderen te leren herkennen en op deze gevoelens te reflecteren. Deze zogenoemde “emotionele competentie” die centraal staat in het programma, legt de basis voor klassen die veiliger en zorgzamer zijn, waarbij de kinderen de “Changers” zijn.

Kinderen in Roots of Empathy klassen:

  • ontwikkelen executieve vaardigheden
  • ontwikkelen emotionele competentie
  • ontwikkelen emotionele regulatie
  • ontwikkelen veerkracht
  • leren om agressie en onrecht aan te pakken
  • leren om overeenstemming te bereiken en daarmee bij te dragen aan een zorgcultuur in de klas

De instructeur bezoekt de klas tevens voor en na ieder familiebezoek om de lessen kracht bij te zetten met behulp van een speciaal ontworpen lesplan.

Onderzoeksresultaten van nationale en internationale evaluaties van het Roots of Empathy-programma bevestigen dat agressie fors afneemt en gewenst sociaal gedrag toeneemt.

Empathie

Het cognitieve aspect van empathie is perspectief nemen en het affectieve aspect is emotie. Roots of Empathy richt zich zowel op het hoofd als op het hart.

Empathie is een belangrijk onderdeel van verantwoordelijk burgerschap en responsief opvoeding. Informatie over de veiligheid en ontwikkeling van baby’s helpt kinderen om zich meer bewust te zijn van de kwetsbaarheid van baby’s. Ze lerén over de gevaren van het Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), Shaken Baby Syndrome, Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) en meeroken. Het observeren van een liefdevolle ouder-kind relatie geeft kinderen een voorbeeld van verantwoord opvoeden.

Het lesprogramma

Het curriculum is veelzijdig en afgestemd op de ontwikkeling en de interesses van de kinderen. Het lesprogramma is onderverdeeld in negen thema’s, met drie klassenbezoeken ter ondersteuning van elk thema (een voorbereidingsbezoek, familiebezoek en vervolgbezoek) voor een totaal van 27 klassen. Elk van de negen thema’s is verder uitgesplitst in vier leeftijdscategorieën die gebaseerd zijn op het basisonderwijs.

Het Roots of Empathy-lesprogramma richt zich op de affectieve kant van het onderwijs, maar de activiteiten hebben veel raakvlakken met het lesprogramma van de klas. De leerlingen gebruiken bijvoorbeeld rekenkundige vaardigheden wanneer ze het gewicht en de afmetingen van de baby berekenen en in kaart brengen. Jeugdliteratuur wordt gebruikt om de deur te openen naar gevoelens en het nemen van een perspectief. De daaropvolgende gesprekken en gedachtewisselingen bouwen solidariteit en empathie op. Kunst speelt een grote rol als kinderen hun innerlijke gevoelens weergeven die ze niet met woorden kunnen zeggen. Muziek wekt krachtige gevoelens op. Het spreekt iedereen aan, ongeacht de taal of cultuur, en bouwt saamhorigheid op.

Professionele ontwikkeling

We investeren in onze instructeurs door een uitgebreide, vijfdaagse opleiding te geven met een Roots of Empathy-opleider. U ontvangt een curriculum, een lespakket, verhalenboeken en alle andere materialen die u nodig heeft om het programma af te leveren.

U krijgt ook doorlopende begeleiding over best practices door Roots of Empathy-mentoren, evenals professionele ontwikkelingsmogelijkheden, zodat u zeker weet dat u bevoegd, vol zelfvertrouwen en ondersteund bent.

Learn more – Roots of Empathy Instructor Role, Responsibilities and Commitment

Onze partners

Roots of Empathy-instructeur

Een Roots of Empathy-instructeur verzorgt alle facetten van het Roots of Empathy lesprogramma in de klas en bouwt respectvolle relaties op met de deelnemende familie, leerkracht en leerlingen. Vaak komen de instructeurs uit het onderwijs, het voorschools onderwijs, het maatschappelijk werk, de adviesverlening, de gezondheidszorg of de recreatiesector.

Wilt u instructeur worden dan kunt u meer informatie vinden.

Roots of Empathy-familie

Een Roots of Empathy-familie zet zich vrijwillig in voor de klas met hun baby die twee tot vier maanden oud is aan het begin van het programma. Families komen tijdens het programma één keer in de drie weken naar de klas.

We zoeken gezinnen die in de wijk wonen, zodat ze de culturele, etnische en taalkundige achtergrond van de wijk weerspiegelen. Dit helpt om een connectie te vormen tussen de kinderen in de klas en de Roots of Empathy-familie. Deze wordt extra versterkt als de kinderen de ouder(s) en baby op straat tegenkomen en komen vragen hoe het met ‘hun baby’ gaat.

Lijkt het u leuk om met uw baby mee te doen aan het programma dan kunt u meer informatie vinden.

Roots of Empathy-scholen

“Onderwijs is de meest effectieve manier om vrede te realiseren in het land. Onze scholen dienen als ons Ministerie van Vrede.” – Mary Gordon, oprichter/voorzitter, Roots of Empathy

We kunnen onze programma’s niet leveren zonder de steun van scholen. Roots of Empathy wordt geleverd in klassen tijdens de reguliere schooluren. Het programma wordt aangeboden aan basisschoolkinderen vanaf groep 1 tot en met 8.

Als u geïnteresseerd bent in Roots of Empathy voor uw school, kunt u hier meer informatie vinden.

Zoals gezien op

X